mandag 25. september 2017

jenta endte med å ta sitt eget liv - barndommen til jenta var preget av seksuelle overgrep.

Er du som leser klar over hva som skjer med et barn som lever under overgrep, om det er seksuelle overgrep, vold, rus eller psykiske overgrep..?
Vet du hva som foregår i hodet på disse barna?
Vet du hva som skjer med disse barna?

Jeg har møtt på og blitt kjent med voksne som etter en barndom med opplevd enten en eller flere av følgende;
Seksuelle overgrep, rus, vold, psykiske overgrep og isolasjon. Disse personene har i voksen alder råket ut for en eller flere av følgende utfordringer -
selvskading, angst og spiseforstyrrelser, rusproblemer, vanskeligheter med å forholde seg til autoriteter, sliter med å sette grenser for seg selv, sliter med å være en aktiv del av samfunnet, jobber daglig med å ivareta seg selv...

Det er vanskelig og på noen måte fastslå at problemer som nevnt over kommer enestående av at man har opplevd en eller flere av tilfellene over, det er likevel ikke tvil om at det er innvirkende og trolig også avgjørende.

En ung mann jeg ble kjent med som behandlingsansvarlig innen rusfeltet fortalte meg om en oppvekst der rus var dagligdags, det samme var både psykiske og seksuelle overgrep.
Om jeg teller fingre må jeg bruke ganske mange for å holde telling på alle de jeg ble kjent med i den samme perioden som fortalte om rus i barndom, usikkerhet og psykisk press /(overgrep), seksuelle overgrep - enten hver for seg eller en kombinasjon.

Jeg ble for mange år siden kjent med ei jente, ung dame om du vil - hun skadet seg selv og hadde tidvis utfordringer med å være til stede i nuet - barndommen til jenta var preget av seksuelle og psykiske overgrep.

Årevis før jeg ble kjent med denne unge damen som nevnt over ble jeg kjent med ei ung jente som hadde så store utfordringer da hun endelig kom ut hjemmefra at hun rett og slett ble syk, jenta endte med å ta sitt eget liv - barndommen til jenta var preget av seksuelle overgrep.

Jeg kjenner til folk som går ut og inn av behandling/ institusjon i voksen alder, som ikke klarer å stå i jobb, som har et forvrengt syn på både enkeltpersoner, grupper og samfunn - Barndommen til disse var preget av seksuelle, psykiske og fysiske overgrep.

Jeg kjenner til folk som fungerer kjempegodt i perioder, mens de i andre perioder ikke fungerer i det hele tatt - Barndom preget av psykiske overgrep.

Det er etter hvert ganske opplagt at overgrep av forskjellig art i barndom gir senskader. Innenfor fagmiljøer, områder der man møter på disse barna som voksne, eksempelvis i rus og / eller psykiatri feltene er dette for lengst ute i dagen - det er ingen bombe, det er ingenting man lurer på hva sammenheng angår.
Etter hvert er det også dukket opp en og annen person som har funnet det for godt at dette skal man undersøke, dette vil man forske på. Om denne forskningen er for å fastslå det man allerede vet, eller om det er noen som faktisk ikke vet bedre, som ikke har fulgt med i timen der man ser på det virkelige liv er usikkert.

Jeg håper vi får mer forskning på området, ikke fordi jeg er usikker på hva resultatet vil vise - men for å få bekreftet om igjen og om igjen det man vet. Videre håper jeg man kan ta på alvor det forskningen vil vise og gjøre det man kan for å følge opp barn som har vært utsatt for overgrep - men ennå mer for å forebygge at det i det hele tatt får skje, evt. ta et hvert barn og / eller bekymringsmelding på alvor, ikke være så redde for å trå voksne folk på tærne og heller la tvilen komme barna til gode.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hold fast i kjerneverdier

Jeg har brutalt nok forstått at jeg aldri kommer tilbake til somatikken igjen- da kroppen / musklene mine ikke håndterer det stresset som fo...