Søk i denne bloggen

mandag 21. august 2017

på samme måte som man ville nekte en hijab-bærer å vise sin identitet

https://www.nrk.no/kultur/klagestorm-til-nrk-etter-at-faten-far-bruke-hijab-1.13648085


Her vil jeg påstå at NRK i likhet med alle andre som legger seg inn i bruk av både religiøse symboler og kirkelige anliggender faktisk tar feil.

Korset er ikke en hvilken som helst gjenstand for de aller fleste som bærer det, i alle fall ikke for de som kjemper for å få lov til å bære det.
Korset er for veldig mange ikke bare knyttet til personlighet og identitet, det er en del av identiteten til veldig mange - på samme måte som hijab er en identitetsgreie for veldig mange.

Å nekte folk å bære kors vil derfor være å nekte folk å vise den delen av dem som identifiserer seg med korset - på samme måte som man ville nekte en hijab-bærer å vise sin identitet... noe man opplagt har vanskeligheter med å gjøre.

Det som er interessant her tenker jeg, er to ting:
1 - Hvor lett, hvor lite gjennomtenkt og brutalt det er å gå løs på de symboler, de tradisjoner og de verdier som har med kristendom å gjøre - religionen vi har hatt i landet vårt gjennom lange tider...
2 - Hvor lett, hvor lite gjennomtenkt og brutalt det er å tillate de symboler, de tradisjoner og verdier som har med andre religioner å gjøre - herunder spesielt islam.

Dersom NRK, vår egen rikskanal som vi er tvunget å betale lisens til, nå blir kjørt på diskriminering i forhold til hva man tillater og hva man forbyr - da er det ikke mer enn på sin plass tenker jeg.

onsdag 16. august 2017

tid for at vi skal velge våre tillitsmenn og tillitskvinner


Det er stortingsvalg om få uker, det er tid for at vi skal velge våre tillitsmenn og tillitskvinner for de neste fire år - hva betyr det?
Vi skal velge de partier og personer vi anser som best egnet til å ivareta landet vårt og folket vårt - Land og folk direkte gjennom sikkerhet osv, men også ressurser, verdier, demokrati, arbeidsliv, helse med mer.

Er DU klar til å gjøre ditt valg..?

Avtalen det henvises til her er en avtale som omhandler relativt få land, om man sammenligner med feks. 

TISA og de land som forhandler i hemmelighet.

Disse avtalene er ikke bare en trussel, men både brems og håndbrekk på demokratiet vårt.
Konsekvensene av disse avtalene er ikke noe vi ønsker oss, det er noe de store selskapene som tjener penger på avtalen ønsker seg.

Vi ønsker oss et Norge som fortsatt utformer og vedtar lover og føringer, uten risiko for at evt. bortfall av potensiell inntekt for noen få store selskaper skal tømme statskassen til straff for hva det som skulle vært demokratiet Norge har bestemt.

Nå er det valg folkens, det er skremmende stille rundt alt som har med disse handelsavtalene å gjøre.

Som ansvarlig norsk borger med stemmerett skulle det være noe av det viktigste å skaffe seg en avklaring på;

Hvilke parti er for og hvilke er i mot disse handelsavtalene?
Dersom du ønsker et Norge med fortsatt levende demokrati og folkestyre trenger du å bry deg om disse avtalene som en av de viktigste områdene når du skal avgi stemmen din.

For meg som norsk borger, og som mor til to av de som er framtiden etter meg er disse avtalene det som teller aller sterkest når jeg skal avgi årets stemme, stemmen min er viktigere enn noen gang fordi det er NÅ man sitter bak stengte dører og forhandler i håp om at ingenting lekker ut til folket før avtalen er banket.

Det er ikke mange partiene som er aktuelle, det er likevel slik at det er snakk om prioriteringer og evt. andre enigheter og uenigheter med aktuelle partier får stå til neste runde for min del.

Lykke til med stortingsvalget, med valget ditt - måtte du finne de beste tillitspersonene for å ivareta landet og folket vårt!

hvilehjemmet, fatcampen, treningscampen

 Tiden min begynner å renne ut her på hvilehjemme t, fatcampen , treningscampen - om to dager reiser jeg hjem 😊 Jeg har gjort meg en kort o...