Søk i denne bloggen

onsdag 21. februar 2018

bekymret for rekruttering av en sårbar og nødvendig yrkesgruppe til kommunehelsetjenesten.

https://sykepleien.no/2018/02/eldreministeren-vil-ha-toffere-helgeturnus-sykepleiere-i-eldreomsorgen


Frp har vunnet fram med en sak som har vært veldig viktig for de over lang tid, nemlig ønsket om å få en egen eldreminister - endelig er det en realitet... for Frp...
Norge har nå altså fått en helt egen eldreminister, ei tøtta som sitter øverst oppe i stigen for eldreomsorgen i landet vårt - like bak ræva på statsminister Solberg.

Hva skal denne ministeren gjøre slags oppgaver, oppgaver som ikke allerede ligger til helseministeren?
Jeg har skuflet gjennom intervju gjort med ministeren, har plukket ut noen sitater og gjort meg noen få tanker...

Første sitat fra intervju gjort med minister Michaelsen;
Det som er viktig for meg, er å legge til rette for best mulig pleie- og omsorgstjenester.
Bare så det er sagt, dette er allerede en oppgave helseministeren har hatt gjennom år - en oppgave som har bredd seg og brer seg utover i hele helseNorge. Det sitter ledere på alle nivåer i helseNorge som ønsker akkurat det samme som ministeren, og tro det eller ei - det finnes hopevis med fagfolk ute i direkte pasientkontakt som ønsker akkurat det samme som ministeren.
Jeg har forresten null tro på at det ministeren kommer med her er å legge til rette for best mulig pleie- og omsorgstjenester.

Neste sitat:
Hvis sykepleierne sier ja til å jobbe rundt fire flere helger i året eller avtale lengre vakter i helgene, kan en stor andel stillinger bli fulltidsstillinger. 

Dette sitatet her er et interessant, forvirrende og ikke minst provoserende sitat.
På nasjonal helsekonferanse tidlig i januar i år fikk statssekretæren spørsmål fra NSF om nettopp dette med heltid / deltidsproblematikken og hva regjeringen evt. har tenkt å gjøre med det.
Svaret fra statssekretær Sandberg fra Frp var veldig kort, enkelt og tydelig;
Ingenting, det er ikke politikernes oppgave å løse dette problemet, det er opp til arbeidsgiverne.
Jeg finner det veldig interessant at en del av leiren så tydelig sier at dette er arbeidsgivers oppgave, mens en annen side av leiren her hevder å ha om ikke hele så i alle fall en stor del av løsningen på deltidsproblematikken.
Min oppfatning er også at dette i stor grad også er en politisk utfordring, å legge en så stor og alvorlig utfordring over på arbeidsgiver er uansvarlig etter min mening.
Likevel,;at en stor andel stillinger blir til fulltidsstillinger over natten nærmest, ved at sykepleierne jobber flere helger, er ikke bare et regnestykke med feil der om man ser på at de det gjelder tross alt bare skal flytte på vaktene sine, det er også en unnskyld meg - meget klovnete ting å komme med.
Hvor mange sykepleiere tror minister Michaelsen at kommer løpende inn til kommunene med denne vaktbelastningen?
Har minister Michaelsen i det hele tatt noen formening om hvordan vaktbelastningen er på hver tredje helg for helsepersonell?
Har minister Michaelsen noen rasjonelle tanke om og reell viten om sykepleiersituasjonen i kommunehelsetjenesten i dag ettersom man i det hele tatt kan foreslå noe så utopisk?

Sitat tre:
Det øker den faglige kvaliteten, og brukerne får færre pleiere å forholde seg til.
Sorry minister, her tror jeg du tar feil igjen. Jeg tror at ikke bare flere sykepleiere - men mange flere sykepleiere - vil rømme om ikke hele yrket så i alle fall kommunehelsetjenesten. Det kan for så vidt være litt rett i utsagnet ditt, men det vil i så fall være fordi det blir en generell mangelvare på pleiere. Med færre sykepleiere blir det mer ansvar og belastning på fagarbeiderne, jeg tipper at det vil få en konsekvens også for antallet fagarbeidere i kommunen.

Sitat fire:
Michaelsen sier at varselet om mer helgejobbing ikke gjelder sykehus.
Nettopp du, her kommer vi til en av de store årsakene til at sykepleierne vil skygge unna kommuneNorge - hvem med små barn ville ikke søkt jobb på sykehus framfor i kommunen med dette som del av arbeidsavtalen?
Michaelsen, hadde du valgt jobb i kommunen dersom du måtte jobbe på denne måten - og dersom du hadde familie?
Synes ministeren det er rett å diskriminere barn og familie av sykepleiere, fordi samfunnet har et udekket behov, et behov man ikke har baller nok til å ivareta på annen måte enn ved å tvinge sykepleierne ut av det vernet som gjelder for andre folk i samfunnet..?


Sitat fem:
Hun tror utspillet vil provosere sykepleierne.
Endelig noe i intervjuet jeg kan si meg enig i, som jeg tror på.
... vent litt, dette er ikke sagt av ministeren - dette er sagt av lederen i norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye.

Sitat seks:
 I sykehusene er det dessuten rundt en fjerdedel av sykepleierne som ikke jobber helg. Dersom helgearbeidet kunne blitt fordelt på noen av dem også, minsker selvsagt behovet for å jobbe flere helger for de andre, sier Wikdahl.
Arbeidslivsdirektør i Spekter følger opp statsråden med utsagnet over, som på linje med ministeren nok klarer å provosere ganske mange sykepleiere.
Dersom økonomien til sykehusene er på en slik måte at man kan ha en av fire sykepleiere gående rundt som dagarbeidere mandag til fredag vil dette være korrekt, men jeg er noe usikker på også denne matematikken... dessuten, eldreministerens forslag skulle ikke berøre sykehusene.

Ikke bare tror jeg utsagnet til eldreministeren er dårlig timet med tanke på å utvide vaktbelastningen på en allerede tungt belastet gruppe, jeg tror utsagnet - meningene - til ministeren er rett så uheldige når det kommer til både tillit fra og rekruttering til yrkesgruppen.

Som sykepleier, som leder i kommunalt sykehjem og som politisk aktiv er jeg også bekymret for rekruttering av en sårbar og nødvendig yrkesgruppe til kommunehelsetjenesten.hvilehjemmet, fatcampen, treningscampen

 Tiden min begynner å renne ut her på hvilehjemme t, fatcampen , treningscampen - om to dager reiser jeg hjem 😊 Jeg har gjort meg en kort o...