torsdag 26. april 2018

Derfor mener jeg sms-saken ikke skal Stuves bort!

Aas stiller seg i sin vurdering tvilende til om man har krysset den magiske grensen som skulle tilsi om det er snakk om en straffbar handling som kan domfelles etter straffelovens §266eller ikke - altså er spørsmålet om saken er plagsom og / eller krenkende nok til at man er innenfor straffbar handling eller om saken er mild nok til at man heller velger å legge den bort.

Mitt spørsmål er hvem som skal definere om saken er plagsom og / eller krenkende nok, er det jussprofessoren, er det dommeren, er det partiledelsen, er det mannen og dama i gata eller er det vedkommende som er gjenstand for plage og krenkelse?

Hele denne saken som bærer overskrifter av å være sex-sms, sex-trakassering, sex-spøk, facerape og hva enn - er ut fra min forståelse noe helt annet, nemlig mobbing og trakassering uten å måtte legge til sex-begrep i noen form framfor.
Mottaker selv har etter hva jeg kan forstå heller ikke ytret at hun oppfatter dette som om noen ønsker sex med henne selv om det er ordlyden i sms`en. Mottaker har vært tydelig; det man opplever sagt i meldingen er at man ikke er verdt en dritt, og da snakker man etter min mening egentlig om ren mobbing.

Kjenner du til noen som har opplevd voldtekt, eller opplevd å være gjenstand for seksuelle overgrep?
Du som ikke har opplevd det overnevnte eller kjenner noen som har opplevd det skal være glad, og legge deg på minne følgende;
En person som opplever seksuelle overgrep om det er gjennom voldtekt eller ved gjentatte handlinger man ikke selv ønsker, opplever at man ikke er verdt en dritt.
Gjennom tvungen eller ved ufrivillig samtykke til sex er det nemlig slik at den som utfører overgrepet ved selve handlingene sine forteller offeret for overgrepene at denne ikke er verdt en dritt.
Gjennom et seksuelt overgrep vil personen som er i offer-posisjon oppleve seg verdiløs, oppleve seg overkjørt, oppleve seg satt ut av spill, oppleve overgripers autoritære posisjon samtidig med ens egen hjelpeløse situasjon.
I etterkant av et overgrep er det slik at den maktfordelingen som er til stede under selve overgrepet eller overgrepene, den maktfordelingen vedvarer.
I praksis betyr det at vedkommende person eller personer som utøver seksuelle overgrep på en annen person om det er voksen eller barn, fortsetter å ha en ikke ubetydelig makt over personen også etter at selve handlingen har funnet sted.
For å forklare dette nærmere til både jussprofessorer, politikere, mannen i gata, partifolk, helsefolk og andre folk;
Personen som har vært utsatt for et overgrep vil helst ikke tenke på det, ikke bli minnet på det og aller helst bare glemme det. Personen bærer med seg ubehag, er utilpass og blir gående i en posisjon der man er klar over at en selv er den maktesløse opp i mot overgriper.
Personen som har utøvd et overgrep kan fortsette livet sitt og tilværelsen sin som om ingenting har hendt.

Følger du tankene mine..?
Jeg skal ikke gå inn i Navarsete sine opplevelser og følelser rundt den sms`en hun mottok fra en eller flere personer i 2016.
Det jeg vil gå inn på er hvorfor jeg anser at det er viktig at saken får den oppmerksomheten som den har fått - det har ikke annet med Navarsete å gjøre enn at det er hennes navn som dessverre sto på saken da den ble kjent for folket.

Det finnes mange, mange jenter rundt om i landet vårt - og faktisk også gutter - som har opplevd å være gjenstand for både seksuelle overgrep og også å være gjenstand for mobbing og trakassering uten at det er snakk om seksuelt fortegn.
Det snakkes om mobbing ned på barnehagenivå, det snakkes om mobbing i skole, det er mobbing på arbeidsplasser og det er mobbing innad i familier. Vi har vært vitne til mobbing med tragiske utfall og vi har vært vitne til å få på plass mobbeplaner rundt om i samfunnet - ja liketil har kongen tatt til ordet mot mobbing.

Ei enkel og tåpelig tekstmelding en sen kveld i fylla.., ikke noe å feste seg ved.., det må man kunne le av og bli ferdig med... det er mye som har vært sagt i denne saken, hvor tungt og alvorlig skal man ta meldingen.., hvor stort skal man blåse denne saken opp... er andre utsagn.
Ansvarlig(e) for den etter hvert så kjente tekstmeldingen har ikke utøvd noe fysisk overgrep, men likeledes som de ikke-verbale ordene i et fysisk overgrep både gjør maktesløs og legger bånd på den maktesløse i situasjonen, likeledes vil ordvalgene i denne typen tekstmelding skitne til, trykke ned og legge bånd på mottaker.
At en sentral person i et politisk parti skal oppleve mobbing / trakassering er både flaut og provoserende - i alle fall for meg.
At den eller de ansvarlige er en kar eller flere blant ti karer som har posisjoner og funksjoner av betydning i et politisk parti (mitt parti...) - blant folkevalgte, er desto enda mer avskyelig og vanskelig å svelge.

Til sist vil jeg ta veien tilbake til jussprofessoren som tviler på at man i denne saken er innenfor den magiske grensen for hva som er plagsomt nok eller trakasserende nok for en person til å straffeforfølges.
Mottaker har hatt en heftig trykk og kjør i etterkant av at denne tekstmeldingen ble kjent i media, og er nå sykemeldt på ubestemt tid kan vi lese.
Det er ikke rart tenker jeg, det må da påvirke både psyke og kropp i lengden?
Mottaker av denne tekstmeldingen er en voksen person, hun har modnet gjennom livet og stått i noen stormer tidligere - hun klarer dette, hun blir friskmeldt igjen og hun kommer tilbake like sterk eller sterkere enn før sykemeldingen.
Hva med de barna og / eller ungdommene som skiller seg ut, eller som ikke skiller seg nevneverdig ut - men likevel er offer for ondskapsfull og tankeløs mobbing?
Hva med de barna og / eller ungdommene som ikke har den livserfaring og modenhet som mottaker av akkurat denne kjente tekstmeldingen, det antallet unge mennesker som går til det skritt å skade seg selv eller ta sitt eget liv..?

Til sist kan man nemlig si at det som er hele denne sakens kjerne er ikke seksuell trakassering, sakens kjerne er mobbing, er psykisk overgrep.
I det øyeblikket tekstmeldingen tikket inn på telefonen til mottaker ble denne fratatt verdighet, relasjonen mottaker - avsender ble til maktesløs kontra maktperson, vi vil ha fitta di ble til du betyr ingenting, du er verdiløs - akkurat som mottaker av tekstmeldingen har vært ute og sagt noe om tidligere.

Grunnen til at denne saken ikke har måtte dø ut uten fokus, at denne saken har vært så viktig å snakke ihjel framfor å tie ihjel er nettopp de prinsippene som ligger til grunn i en hver sak med overgrep, med mobbing og trakassering - disse sakene skal ikke ties ihjel, da kommer vi aldri videre. Disse sakene skal snakkes ihjel.
Vi skal sende beskjeder til overgripere, avsendere, mobbere om at de kommer til kort - de skal stoppes.

Sp har fått kjørt seg hardt i denne saken som for ettertiden vil bli husket som sms-saken.
Som kvinne, som mor, som en person ikke helt innenfor A4 konseptet, som senterpartist, som leder for lokallaget på hjemstedet mitt -
Jeg er glad for at partiet mitt har fått kjørt seg, jeg er glad for det fokuset som har vært på saken, jeg er glad for at man i mitt parti har fått erfare at slike saker er ikke så enkelt at man kan gå lett forbi.
Jeg er overbevist om at man for framtiden i mitt parti vil stå bedre rustet til å håndtere varslingssaker om det er i kategori seksuell trakassering eller mobbing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hold fast i kjerneverdier

Jeg har brutalt nok forstått at jeg aldri kommer tilbake til somatikken igjen- da kroppen / musklene mine ikke håndterer det stresset som fo...