tirsdag 23. oktober 2012

Homofili som tema i barnehagen...??...

Var innom en blogg og leste litt her på morningen i dag.
Det var en vestlending som hadde noen tanker rundt å gjøre homofili til et tema for barn allerede barnehagen, for på den måten å gjøre temaet naturlig for de.

Tanken om å la barna få kjennskap til temaet og homofile mennesker før de når skolealder med fordommer og fordommens handlinger er god. Å gjøre barnehagen til arena for å gjøre dette til noe veldig stort er jeg mer usikker på om jeg synes er en like god tanke.

Jeg tror samfunnet vi lever i, med stadig flere barn som har to mammaer eller to pappaer, lager en naturlig innfallsvinkel for dette temaet - om det må være et tema.

Vi har selv to barn i beste barnehagealder, og det har aldri vært noe stor greie verken at de har to mammaer eller å gjøre det hele til noen stor sak.
Når førstemann begynte i barnehage da han var halvannet år, smilte pedagogisk leder og fortalte at man allerede hadde en gutt på samme alder i avdelingen med to mammaer.
- Herlig, da var den isen brutt - og vi trengte ikke tenke mer på hva barnehagepersonellet kunne og / eller ville si til at vi var to jenter med barn.

Da guttungen flytta til ny barnehage var han første barnet inn med to mammaer.
"Ååååh, er dere to mammaer, så artig".
Personellet i den nye barnehagen hadde ikke vært i samme situasjon før, og framsto vennlig og imøtekommende.

I og med at lillemann vår var kommet over i storavdeling kom det naturlig nok og en annen interessant greie på banen, alle spørsmålene fra de andre barna i avdelingen.
Det er helt ålreit at barna spør, og det er helt fantastisk at de voksne i avdelingen våger å spørre. De kom raskt på banen i forhold til både vårt barn og de andre barna i avdelingen -
- Er det greit å snakke om deres familiesituasjon med barna i avdelingen?
- Hva ønsker dere vi skal fortelle de andre barna om at lillemann har to mammaer?
- Er det noe dere ikke vil vi skal si?

Vi har formidlet at det ikke er noe spesielt man verken skal eller ikke må si, det som er viktig er at barna får svar på evt. spørsmål, og har anmodet de voksne i barnehagen til å kjenne på hva som er naturlig å svare.
Vi har fått oppleve en flott gjeng med barnehageansatte, som svarer barna i barnehagen så ærlig og rett de kan på spørsmål de har.

De voksne er kjempeflinke til å formidle til barna at det ikke er bare den tradisjonelle familesammensettingen for alle - de fleste barn har en mamma og pappa, noen har mamma og pappa som har skilt seg og noen har mamma og mamma i avdelingen.

Vi får høre om episoder i barnehagen der man har sunget sanger om alt fra mamma og pappa til mamma og eadni, samt de enorme smilene på ungene våre når de kjenner seg igjen.

Jeg synes de som jobber i barnehagen er kjempeflinke - pedagogiske ja, men og med et helt allminnelig sunt bondevett i knollen.
Jeg tenker likevel litt på hva man gjør i utdanningssituasjonen til de som skal jobbe i barnehagen, har man for eksempel tatt med i pensum de forskjellige familiesammensetningene vi har i samfunnet vårt?
Forbereder man nye førskolelærere på at de vil møte barn både fra den tradisjonelle familiesammensettingen, men og av samkjønnete og aleneforeldre - foreldre som har valgt å få barn helt alene?
Det blir litt komisk, og kanskje for noen trist, når barnehagetante vet at lille Ole har kun mamma - og likevel sier "ha en fin ettermiddag med mamma og pappa lille Ole".
Eller man alltid synger om mamma og pappa i samlingsstunden, og lille Kari blir lei seg fordi man alltid glemmer eadni...

Om jeg skal konkludere med noe, må det være at jeg ikke er for å gjøre homofili til noen stor sak i barnehagen - ikke gjør noe rart ut av noe som barnehagebarna i utgangspunktet ikke gjør noe stort ut av.
Samtidig tror jeg det er ålreit å forberede framtidige førskolelærere på forskjellige familiesammensetninger og evt. utfordringe for barnehagepersonell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hold fast i kjerneverdier

Jeg har brutalt nok forstått at jeg aldri kommer tilbake til somatikken igjen- da kroppen / musklene mine ikke håndterer det stresset som fo...