søndag 25. mars 2018

feilen som gjorde at Listhaugsaken ble nettopp det, listhaugsaken


Nestleder i AP advarer mot en mer anstendig debatt, vi trenger meninger, usømmelighet (støtende) og tøft språk...visst nok. Den offentlige debatten er ikke til for kos, man skal ettergå hverandres meninger og få fram sannhet.

Jeg er dels enig med nestlederen i AP,  spesielt i det hun sier om at det likevel går ei grense når det man sier blir farlig.

Det nestlederen til AP ikke nevner- der jeg er uenig og i motsetning til henne mener det er på sin plass å advare mot, er når mangel på anstendig debatt bringer oss direkte ut etter person og ikke den rolle eller sak det er snakk om.
Man må kunne forvente en mer anstendig debatt mener jeg. Det må kunne forventes at politikere, som taler på vegne av ei gitt gruppe mennesker, forholder seg til de saker som er aktuelle og de roller og funksjoner både en selv og de rundt besitter. Jeg tror det ville gitt oss både mer seriøse debatter og færre unødvendige emosjonelle innblandinger som stjeler fokus.

 Dette er nemlig feilen som gjorde at Listhaugsaken ble til nettopp det, Listhaugsaken.
Saken var at vi hadde en justisminister som uttalte seg i hytt og gevær, uten tanke for at man representerte ei meget sterk og viktig gruppe mennesker- regjeringen. Listhaugsaken skulle aldri vært en Listhaugsaken, den skulle vært direkte knyttet til og omtalt som justisministeren har sagt, justisministeren har postet osv.
Om man først ser på FB-posten til justisministeren; jeg tror saken umiddelbart  ville vært mer alvorlig og mindre emosjonell dersom man forholdt seg til saken og ikke personen.


Det må forventes mer av politikere, om ikke av språkbruk og meninger- så i alle fall må man kunne forvente at folk i gitte posisjoner og roller kan rollen sin og helst også rollen til de man kritiserer og utøver språket sitt på, da vil man i det minste kunne luke ut personifiseringen i debattene rundt om og få en renere og mer kraftfull debatt.feilen som gjorde at Listhaugsaken ble nettopp det, listhaugsaken

Jeg håper virkelig at det finnes flere politikere der ute som er av samme oppfatning som meg, som ikke følger tankegangen og advarselen til AP’s nestleder- da tror jeg nemlig vi blir surrende rundt i gjørma.
Det er også slik tror jeg, at med en holdning som det AP’s nestleder ut fra hva jeg leser og forstår her anbefaler, så vil politikerforakten øke rundt oss - det ønsker ikke jeg å være en del av, så jeg sier i fra.

Mvh
Roshild Solfjell
SP

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hold fast i kjerneverdier

Jeg har brutalt nok forstått at jeg aldri kommer tilbake til somatikken igjen- da kroppen / musklene mine ikke håndterer det stresset som fo...