søndag 10. oktober 2021

kikkehull meg hit og dit

 Som engasjert innbygger i dette landet, som en enkel og bevisst person både privat, i jobb og som politiker - kan jeg ikke la være å undres på dette med privat kontra offentlig leverandør av velferdstjenester.

Det finnes politiske partier som ideologisk sett er helt dreid over mot offentlig drift - det være seg statlig eller kommunal, uansett - alt skal uansett formål og til en hver pris drives offentlig.

På andre siden har du politiske partier som ideologisk sett er helt dreit over mot privat drift - det skal være valgfrihet for de som trenger tjenester, uansett hva det er snakk om, formål og pris - alle skal absolutt ha en mulighet til å velge privat eller offentlig leverandør.

Det finnes også partier mer sentrumsorientert som holder fast ved primært offentlig drift, men med innslag av private leverandører (primært ideelle organisasjoner, men også andre private) med avtaler der det offentlige av ymse grunner ikke kan levere tjenesten helt eller delvis.

Vel -

Jeg tilhører den sentrumsorienterte gjengen. Jeg tenker dette med helsetjenester (holder meg til helse, da jeg både jobber i helse selv og akkurat nå også er en mottaker av disse tjenestene) er noe som primært skal være et offentlig anliggende å levere. Videre at man har innslag av (ideelle) private med avtaler inn mot det offentlige der det offentlige ikke kan levere. 

At jeg har denne grunnholdningen betyr ikke at jeg er i mot private tjenester, men i den grad det er noe som skal dekkes av det offentlige - så mener jeg man forholder seg til det jeg har skrevet over. Om folk selv ser seg bemidlet til og har behov for å kjøpe private tjenester, så får det være noe som den enkelte tar ansvar for tenker jeg.

Hvorfor lurer du kan hende på, hvorfor er dette holdningen min?

Hva er det som jevnt over kjøpes av tjenester hos det private, av det offentlige?

Kirurgisk -

Massevis av såkalt enkle operasjoner, kikkehull meg hit og dit og en del andre i utgangspunktet ukompliserte og rutinemessige operasjoner er ikke uvanlig at man finner i hopestall levert av det private, for det offentlige. 

Hvilke operasjoner er det som jevnt over ikke går til de private, men som gjennomføres i det offentlige apperatet?

Mer kompliserte, risikoutsatte, åpne operasjoner - disse går i stor grad til det offentlige. Nå er det selvfølgelig her som overalt ellers, det er aldri en regel uten unntak - Man VIL finne kompliserte operasjoner i det private og rutinemessige i det offentlige.

Poenget mitt er at av det som går til det private, så er det påfallende mange av de operasjoner som regnes av typen klingende mynt i kassen og gode prognoser. På annen side har det offentlige påfallende mye (nesten all) av de operasjoner som er av typen kompliserte, risikofylte og der man kan ende med komplikasjoner, infeksjoner og diverse i etterkant. Ikke akkurat sorten som gir størst uttelling i mynt, men på den annen side blir en utgiftspost- denne slipper det private å ta hånd om.

Psykiatri og barnevern -

Ideelle og kommersielle har over år levert tjenester i psykiatrien og i barnevern, med ymse kvalitet. Innen barnevern har man hatt noen grelle eksempler på hvordan dette har gått feil.


Nå skal det sies at vi har en del tjenester i helse som vi over tid har hatt en ordning med å la private utføre, da vi ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet offentlig - eller har levert tjenesten offentlig, tjenester som eksempelvis billeddiagnostikk og BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

Jeg er veldig for, og veldig takknemlig for, at vi har et nært samarbeide mellom det offentlige og type leverandører av røntgen, MR, CT med mer. Samarbeidet med private innen billeddiagnostikk har vært en fantastisk hjelp og avlastning for det offentlige, som ikke har klart å levere på tid. For pasientene sin del er det langt mer verdifullt enn man kan beskrive, da det handler om helsen, livskvaliteten og hverdagen til vanlige folk- i mange tilfeller har det faktisk reddet liv vil jeg tro.


Jeg er overbevist om at det finnes mange private aktører her til lands, som driver både etisk godt, pasient og fagorientert som det drivende.

Jeg er også overbevist om at det finnes private aktører her til lands, som driver for så vidt godt - men der profitten, hva man kan hente ut av den enkelte oppdragsgiver, blir styrende - altså, det er klingende mynt i kassen som blir det store fokuset - for eier vel og merke.


Jeg har gjort meg noen tanker som jeg sa i går, nå har jeg delt litt av de tankene... tenker jeg skal fortsette min deling i morgen - man vil jo ikke at det skal bli alt for langt og kjedelig på en gang heller...Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Utålmodig etter å komme hjem...

 Jeg er nå ca halvveis i dette treningsopplegget, og godt er det- jeg er nemlig ganske utålmodig etter å komme hjem til både familie, egen s...