tirsdag 20. januar 2015

Hvorfor står barnevaksinasjonsprogrammet som frivillig

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Lege-skriver-Et-barn-dode-forgjeves_-fordi-foreldrene-hans-ikke-trodde-pa-vaksiner-7864123.html


"Dette kan ikke diskuteres. Deres standpunkt bør hverken høres, tolereres eller respekteres."

"Det er på tide at resten av samfunnet tar en like fast beslutning. Vi har ingen plikt til å respektere uforstand."

En klok lege, og en lege som har mot til å si det mange tenker...

Vi har et samfunn der det er foreldre som tar avgjørelser på barnas vegne - det være seg om barnet skal døpes eller ikke, om det skal gå i barnehage eller ikke (i alle fall enda), om det skal ha skolemelk eller ikke, om man skal følge barselgruppe eller ikke, om man skal begynne på aktiviteter i tidlig alder eller ikke, om man skal følge vaksinasjonsprogram for småbarn, om man skal vaksinere det for HPV eller ikke, om det skal til lege for vondt i ørene eller ikke...
Like til om barnet skal følges opp ved helsestasjon eller ikke er noe vi som forelsdre er satt til å bestemme selv. Det er trolig ikke alle som trenger oppfølging av helsestasjonen, samtidig er det også slik at blant de som evt. velger å ikke bruke helsestasjon finner vi mengder av de som kanskje har det største behovet for oppfølging.
Det er i grunnen ganske mange ting vi som foreldre i tillit til at vi kan vurdere barnets beste er satt til å vurdere og avgjøre, man må kunne undre seg over om dette med helsestasjon og visse vaksinasjonsprogram er en del av de tingene vi egentlig burde vurdere og avgjøre selv - nettopp fordi det i verste fall kan få fatale konsekvenser for barnet om vi velger feil. Det burde være en ekstra trygghet for nybakte foreldre å få oppfølging av helsestasjonen, en ekstra gode - er det ikke?

Omsorgssvikt, sterke ord - ord som beskriver en situasjon der barn utsettes for sviktende omsorg.
Faren man utsetter barn for ved å unnlate vaksinering er noe fagfolk kjenner til ut fra både erfaring og forskning , samtidig som man også vet beskyttelsen ved å vaksinere. Folk flest velger å vaksinere barna sine, om de bare gjør det eller om de gjør det fordi de har tillit til framlagt fakta, forskning og erfaring er heller uvisst.
Er det å ikke vaksinere barna sine akseptabel omsorg, eller vil man kunne si at dette må da være omsorgssvikt..?

Jeg vil påstå at vi som foreldre så absolutt er i stand til å ta gode avgjørelse for barna våre, på de aller fleste områder. De aller fleste velger også det som er best for barnet med tanke på vaksinasjonsprogram for små barn, det er likevel stadig fler som velger det motsatte.
Ut fra de alvorlige konsekvensene ved sykdommene det vaksineres mot, er jeg veldig i tvil om hvor rett det er at denne avgjørelsen legges til foreldre.
Det er i ytterste konsekvens alvorlig for barnet dersom det blir sykt, men det stopper ikke der. Ved å ikke vaksinere barnet sitt vil man kunne utsette andre barn for fare, og ved at stadig flere velger å ikke vaksinere barnet sitt vil man se en stadig større oppblomstring av sykdommer vi vet er alvorlige.

I realiteten blir det som er overlatt til de enkelte foreldre å vurdere for sitt barn noe som kan få store konsekvenser for både eget barn, andres barn og samfunnet - skal vi la det være slik?
Vi har en del greier vi har fått vurdert for oss, anbefalt og etter hvert påbudt - fordi det er forebyggende, gir økt sikkerhet eller er helsefremmende - eksempelvis påbud om bilstoler og sikkerhetsbelte og vi har røykeloven. Røykeloven husker jeg etter da den kom, for en motstand det var. Påbud om bilbelte husker jeg mindre av, jeg er likevel glad vi har dette påbudet - og påbudet om bilstol til barna.
Det går stort sett bra uten sikkerhetsbeltet, men vi vet at går det først galt kan det gå veldig galt. Vi vet at både røyking og passiv røyking skader - dette har vi nå fått regulert på en fin måte - og jeg kan vanskelig se for meg at vi har mange som ønsker fortidens fritt fram tilbake.

Hvorfor står barnevaksinasjonsprogrammet som frivillig, er det fordi det enda er sjeldent det går så alt for galt?
Hvor galt må det gå, hvor mange må det gå galt for eller hvor stort samfunnsproblem må det bli, før myndighetene bestemmer at i vårt land vaksineres alle småbarn?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hold fast i kjerneverdier

Jeg har brutalt nok forstått at jeg aldri kommer tilbake til somatikken igjen- da kroppen / musklene mine ikke håndterer det stresset som fo...