Søk i denne bloggen

torsdag 26. februar 2015

Faglig forsvarlighet for både huseiere, baderomseiere og pasienter..?... eller kun for den som eier hus?

http://www.dagsavisen.no/oslo/bytter-ut-stoppeklokka-1.318154


"Oslo kommune er dermed blant de første i landet til å prøve ut en ny måte å organisere arbeidet på der kontroll erstattes av tillit, og der de ansatte selv får gjøre de faglige vurderingene."

Tenk at dette slås stort opp, at dette er noe man har måtte bruke tid på å komme fram til..?

Hvem er det som har begrep på, hvem er det som gjør de faglige vurderingene innenfor rørlegging?
Er det den som leier inn rørleggeren, er det kommunen, staten eller er det rørleggeren selv?

Hvem er det som har begrep på, hvem er det som gjør de faglige vurderingene innenfor snekring?
Er det den som har leid inn snekkeren, er det kommunen, staten eller er det byggmesteren selv?

Hvem er det som har begrep på, hvem er det som gjør de faglige vurderingene når det kommer til juss?
Er det klienten, er det kommunen, staten, snekkeren eller er det juristen selv?

Hvem er det som har begrep på, hvem er det som gjør de faglige vurderingene når det kommer til sykepleie?
Er det pasienten, er det kommunen, er det staten eller er det sykepleieren selv?

Hvem er det som ville finne på å si til rørleggeren at han ikke kan gjøre det han gjør, og om han likevel insisterer på å fortsette - så har han den oppgitte tiden, og der skal det stoppe - midlene strekker ikke til, så man må begrense jobben?

Hvem er det som ville finne på å si til snekkeren at han må gjøre om på vurderingene og beslutningene sine, det er lite økonomiske midler og man må finne en billigere utvei - på tross av at snekkeren påstår at det ville være uforsvarlig?

I hvem sin verden ville en klient eller noen andre gå inn i diskusjoner med juristen og påstå at det denne sier ikke kan tas til etterretning, det vil være alt for kostbart og tungvint?

Hva er det som gjør det ikke bare akseptabelt, men helt greit - og enkelt - og legge seg i de faglige vurderingene til sykepleierne?
Hva er det som gjør at man ikke eier verken skrupler, betenkeligheter eller bremser når det kommer til å plukke på denne faggruppens vurdering av faglig forsvarlighet?
Hva får arbeidsgivere (i stor grad er det disse) til ikke bare å stille spørsmål ved, men se bort fra den faglige vurderingen til sykepleierne?

Hva er det som gjør at de som leier rørlegger, snekker eller jurist skal ivaretas og sikres en faglig forsvarlig tjeneste, mens pasientene som i utgangspunktet er sårbare og kanskje hjelpeløse ikke har den samme sikkerheten?
Hva er det som gjør at det er greit å skufle rundt med ivaretakelsen av og pasientsikkerheten til de svakeste blant oss?

Det er helt vanvittig at man i 2015 har kommet så langt i et av de rikeste landene, et av de sikreste landene og faktisk det landet som er kåret til verdens beste land å bo i flere ganger - at man har funnet for godt å prøve ut en ordning der man skal stole på en faggruppes faglighet - faktisk den faggruppen som blant folket er sagt å være den viktigste... det er unnskyld meg - helt sprøtt!!


Jeg bare sier det, tenke seg til den dagen vi kunne lese føgende:

"...blant de første i landet til å prøve ut en ny måte å organisere arbeidet på der kontroll erstattes av tillit, og der de ansatte i byggebransjen selv får gjøre de faglige vurderingene."
eller;
"...blant de første i landet til å prøve ut en ny måte å organisere arbeidet på der kontroll erstattes av tillit, og der de ansatte i rørleggerbransjen selv får gjøre de faglige vurderingene."

Og tenke seg til den dagen vi kan lese dette;

"Det skal være en selvfølge at sykepleierne som faggruppe skal høres, at faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet er noe de ikke bare er de første til å vurdere, men de eneste rette..."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

hvilehjemmet, fatcampen, treningscampen

 Tiden min begynner å renne ut her på hvilehjemme t, fatcampen , treningscampen - om to dager reiser jeg hjem 😊 Jeg har gjort meg en kort o...